หน้าหลัก / สรุปผลความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

ปีกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจไม่พอใจ พอใจไม่พอใจ พอใจ ไม่พอใจ
2550341332341
2551128281371913818
2552931697121009
2553153381622915932
255497211001810216
25551061211441099
2556451460442
2557261326222595
2558690669426933
2559216221442153
2560641464236405
2561108510941121
2562120120120

ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาการเข้าใช้ : 2355064 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558