หน้าหลัก / ประกาศรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลสอบ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกัเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาายจ้างเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ ๕

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สารสังเขป : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกัเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาายจ้างเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ ๕

วันที่บันทึก : 27/03/2562

ไฟล์เอกสาร :
   


ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาการเข้าใช้ : 2361077 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558