หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

      ประเภทเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา 
ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน
ผลการพิจารณาจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้าง


ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาการเข้าใช้ : 2360926 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558